Prečo je dobré dávať klientom darčeky?

 

Pretože na príjemné prekvapenia sa nezabúda. Pretože klienti si vás zapamätajú na dlhý čas. Osvedčilo sa to mnohým spoločnostiam. A vlastne to nie je nič prekvapivé, veď ľudia si navzájom dávajú darčeky od nepamäti.

Psychológia dávania darčekov

Pôvodný zmysel darovania je vyjadriť vďaku. Bez očakávania nejakej kompenzácie alebo iného osohu. Dôležitá je reakcia obdarovaného. V prípade, že je pozitívna, prípadne nadšená, je to najväčší úspech darcu. Je to potvrdením toho, že darčekom naozaj potešil.

Postupom času sa darčeky zmenili na nástroj nadviazania a udržovania vzťahov. Nielen osobných vzťahov, ale vzťahov všetkého druhu. Vnímanie darčeka sa zmenilo. U obdarovaného vyvoláva pocit zaviazanosti. A záväzky sa majú splácať...

Darčeky vytvárajú nerovnováhu vo vzťahu, aj keď len nemateriálnu, emočnú.

 

Darčeky v biznise


Prax darovania v obchodných vzťahoch prešla svojim vývojom. Veľkolepé a drahé dary postupne ustúpili. Čiastočne aj pod tlakom etiky - pretože vytvárali príliš silný psychlogocký záväzok. Nahradili ich symbolické pozdravy a blahoželania. Častokrát sú posielané emailom. Ich úprimnosť a zmysel sa tak do veľkej miery stráca, pôsobia formálne. Akoby ich posielal nejaký emailový automat.

 

Kedy ste ako zákazník dostali darček?

Skúste si spomenúť, kedy naposledy a či vôbec ste ako zákazník dostali darček. Asi nie príliš často a možno to ani neočakávate. Potešilo by vás, keby si na vás nečakane spomenul váš dvorný autoservis, kaderník, majiteľ obľúbenej reštaurácie? Alebo finančný poradca, bankár? Kedy ste dostali malý sympatický darček od svojho dodávateľa, u ktorého celý rok nakupujete víno, od fitnes centra alebo záhradníka? Napríklad pred Vianocami. NaOplátku za vašu vernosť.