Blog, Strana 2

Oblátky v minulosti

Z historických záznamov vieme, že na Slovensku do 18. storočia piekli vianočné oblátky kňazi. O...

Práca oplátkarky

Práca oplátkarky

Ako vyzerá práca oplátkarky? Dôležité je pripraviť sa na hlavnú sezónu, ktorá prichádza pred Vianoc...